multidisciplinaire groepspraktijk

Wie zijn we?

Hoofdpraktijk is een multidisciplinaire groepspraktijk gelegen te Mortsel. We combineren een aantal disciplines om de cliënt vanuit een multidisciplinair oogpunt te benaderen.

Op eigen initiatief of na een doorverwijzing kan u contact met ons opnemen om een afspraak te maken. Dit kan telefonisch, via mail of via ons contactformulier. Tijdens een eerste gesprek gaan we na wat de hulpvraag en de voorgeschiedenis is. We brengen u dan ook op de hoogte van de praktische werking, de inhoud en de planning van de onderzoeken, de tarieven en de eventuele mogelijkheden tot terugbetaling door uw ziekenfonds. Tijdens een volgende afspraak zullen de nodige tests worden afgenomen. Afhankelijk van de problematiek zal dit tijdens één of meerdere sessies gebeuren. Na afloop van alle onderzoeken wordt een aanvangsbilan (= een schriftelijk verslag) opgesteld. Tijdens een adviesgesprek zal dit verder toegelicht en besproken worden. Tijdstip, plaats en frequentie van de therapie zullen dan ook worden afgesproken.

Logopedie - kinderen


LEES MEER

Lezen, schrijven en rekenen

LEES MEER

Taalontwikkeling

LEES MEER

Articulatie

LEES MEER

Afwijkend mondgedrag en slikproblemen

Logopedie - volwassenen


LEES MEER

Neurogene taal-en spraakstoornissen

LEES MEER

Slikstoornissen

LEES MEER

Mimetherapie bij perifere aangezichtsverlamming

Dieetbegeleiding

Bij de diëtist kan u terecht op eigen initiatief of via doorverwijzing van een arts. Zij probeert u te ondersteunen bij het bereiken van uw doel en dit op basis van uw huidige leefgewoonten. U kan terecht voor advies omtrent algemene en gezonde voeding, maar ook bij moeilijkheden zoals suikerziekte of diabetes mellitus I of II, ondergewicht, overgewicht,… .

Ons team

Jietske is naast coördinator van Hoofdpraktijk ook werkzaam als logopediste en specialiseerde zich in neurologische taal- en spraakstoornissen en in myofunctionele stoornissen.

Jietske Hollevoet

Coördinator & logopediste
jietske@hoofdpraktijk.be
0491/25.76.06

Heleen heeft een affiniteit voor neurologische taal- en spraakproblemen bij volwassenen met NAH. Daarbij geeft ze ook therapie aan kinderen met leerproblemen.

Heleen Denis

Logopediste
heleen@hoofdpraktijk.be
0499/37.13.28

Katrien is naast diëtiste ook diabetes-educator en erkend door het RIZIV. Zij is lid van de Vlaamse Beroepsvereniging van Voedingsdeskundigen en Diëtisten en van de Vlaamse diabetes vereniging.

Katrien Lambrechts

Diëtiste & diabetes-educator
katrien@hoofdpraktijk.be
0473/72.49.28
Consultatie op donderdag

Tarieven Logopedie

Daar de praktijk geconventioneerd is, zijn de prijzen vastgesteld door het RIZIV. Bij een goedkeuring van de mutualiteit krijgt u van onderstaande bedragen steeds 75% terugbetaald. Om via het RIZIV een tussenkomst te bekomen bij behandeling door een zelfstandige logopediste moet er steeds een aanvraag tot behandeling ingediend worden bij de adviserend geneesheer van het ziekenfonds. Volgend procedure is dan noodzakelijk: Eerst worden enkele tests afgenomen waarbij wordt nagegaan waar de problemen zich situeren en hoe ernstig deze zijn. Aan de hand van deze gegevens wordt een verslag opgemaakt (= aanvangsbilan). Er is eveneens een voorschrift van de geneesheer-specialist nodig. Als alle papieren in orde zijn, sturen wij alles door naar uw ziekenfonds waar wordt beslist of u in aanmerking komt voor deze terugbetaling. Als dit wordt goedgekeurd, is dit geldig voor één jaar. Na één jaar moet een nieuw bilan (= evolutiebilan) worden opgemaakt, maar is een consultatie bij de huisarts voldoende. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de honoraria. Deze kunnen jaarlijks wijzigen (laatste wijziging dateert van 1.01.2017).

Logopedische verstrekking Honoraria Tegemoetkoming Remgeld
Aanvangsbilan (per 30 min.) € 31,13 € 23,35 € 7,78
Evolutiebilan € 44,47 € 33,36 € 11,11
Therapie van 30 min. € 22,24 € 16,68 € 5,56
Therapie van 60 min. € 44,47 € 33,36 € 11,11

Voor meer informatie kan u terecht op de website van het RIZIV.
Tarieven Dieetbegeleiding

Dieetbegeleiding Honoraria
Eerste consultatie (60 min.) € 50
Opvolgconsultatie (30 min.) € 25

Contacteer ons

Aanmeldingen gebeuren bij voorkeur telefonisch op het nummer 03/430.77.55 op weekdagen, via e-mail info@hoofdpraktijk.be of via onderstaand contactformulier. Opgelet: Een gemaakte afspraak kan steeds na overleg verplaatst worden. Wanneer consultaties minder dan 48u op voorhand worden geannuleerd, zal de helft van de sessie in rekening worden gebracht. Het annuleren van een consultatie binnen de 24u wordt volledig aangerekend.